TOLVAJÄRVEN, Ägläjärven ja monet muut menetetyn Karjalan alueella käydyt talvisodan taistelut ovat iskostaneet suomalaisiin sukupolviin vakaan käsityksen: Isänmaan itsenäisyyden pitää olla täysimääräistä, absoluuttista ja jakamatonta.

Tasan 75 vuotta sitten pidettiin itsestään selvänä, ettei maan rajoihin tai kansalaisten oikeuksiin kosketa – kansalaisten elämänmenon järjestyksestä päätetään ainoastaan kotimaisin voimin, itse.
Itsenäisyytemme ja kansanvaltaisten perusarvojemme puolustamiseksi suomalaiset sotilaat olivat ryhmittyneet itärajalle itsenäisyyspäivänä 1939.
Maahan hyökkäävälle annettiin selvä viesti yhtenäisestä, lujasta asenteesta: alueluovutukset, puhumattakaan antautumisesta sotilaallisen uhkailun alla, eivät tulleet kysymykseen.

SUOMALAISEN yhteiskunnan vahvasti omaksumien perusajatusten puolustamisesta ja itsenäisyysajattelun käytäntöön soveltamisesta syntyi talvisodan ihme.
Itsenäisyyden säilyminen antoi omalta osaltaan mahdollisuuden pienemmille ihmeille, joita Suomessa on kyetty rakentamaan. Karjalaisten asuttaminen oli niistä ensimmäinen.
Talouden nopea kasvu synnytti vaurauden, jolle rakennettiin pohjoismainen hyvinvointivaltio ja laajennettiin sivistyksen sekä koulutuksen perustaa.
Tällainen tasavaltalainen elämänmuoto ja yhteiskuntarauha eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden saavuttamiseksi on pitänyt tehdä työtä ja käyttää järkeä.

JUURILTA on katsottava tulevaisuuteen.
Vuoden 2014 Itsenäisyyspäivän tunnelmissa on tarpeen kerrata tämän päivän itsenäisyyden perusasiat ja niiden tila Suomessa.
Haluamme puolustaa omaa maatamme silloinkin, kun osallistumme kansainväliseen vuorovaikutukseen. Yhteisissä pöydissä puhallamme samalla myös omaan puurolusikkaamme.
Meitä koskevat päätökset pitää tehdä myötävaikutuksellamme, ei salaisissa lisäpöytäkirjoissa.
Puheoikeus ja vaikuttaminen ovat pienen kansakunnan elinehto. Puheen vaikuttavuus lisääntyy, kun oma pesä on kunnossa.

OLEMME juuri nyt tärkeässä murrosvaiheessa. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on hiipinyt epävarmuus ja itseluottamuksen puute.
Keskiviikon Financial Times kirjoitti, että Suomesta on tulossa seuraava Euroopan sairas mies. Suomen talouden kunnostus on ensi sijassa omissa käsissämme, suomalaisten tahdon ja osaamisen asia.
Kyseessä ei ole jälleenrakennuksen ajan suuruinen ponnistus. Edessä on silti iso remontti, jonka aikana rappeutuneet rakenteet korjataan tai vaihdetaan uusiin ja kantaviin.

KANSALAISTEN keskuudessa on virinnyt myönteinen odotus seuraaviin eduskuntavaaleihin. Luottamus siihen, että Suomen vaikeudet voidaan voittaa omin toimin, on edelleen olemassa.
Kannustava ja velvoittava ilmapiiri on tarpeen seuraavien vuosien aikana, jolloin Suomi jälleen ottaa mittaa itsestään ja itsenäisyydestään.