”Sillä välin jäsenvaltioiden ei pitäisi luoda lisää julkista velkaa eikä romuttaa vakaus- ja kasvusopimusta, koska se olisi haitallista kestävälle kasvulle. Siksi tarvitaan kasvua edistävää ehdollisuutta: Euroopan investointirahaston tulisi rahoittaa vain sellaisten jäsenvaltioiden hankkeita, jotka tehostavat rakenneuudistuksia neuvoston suositusten mukaisesti ja joiden budjettisuunnitelmat komissio on hyväksynyt. Tämä on tapa yhdistää investointien lisääminen ja vakaan julkisen talouden varmistaminen, joita molemmat tarvitsevat kestävään kasvuun.

Eurooppa on erittäin riippuvainen kolmansien maiden energiasta, joka on lisääntynyt vain kahden viime vuosikymmenen aikana. EU: n vuotuinen fossiilisten polttoaineiden tuontilasku on noin 400 miljardia euroa. Miksi emme käyttäisi suurta viipaletta tätä rahaa oman vihreän taloutemme kehittämiseen? ”